کسی که یکی  از این دو را دارد، خوشبخت است: کتاب خوب یا دوستانی که اهل کتاب‌اند.

 

باشگاه کتاب‌خوانی، فرصتی است برای ترغیب یکدیگر به کتاب‌خوانی، معرفی کتاب‌های خوب، نقد و بررسی آن‌ها و گفتگو در باره‌ی آن‌چه می‌خوانیم و می‌فهمیم.

باشگاه کتاب‌خوانی خانه‌ی دوست، در سال ۱۴۰۱، بر اساس مرام‌نامه‌ی خود، کار خود را آغاز کرده است. در این باشگاه برای هر ماه، کتابی معرفی می‌شود. اعضای باشگاه، پس از مطالعه‌ی کتاب، در آخرین چهارشنبه‌ی ماه، به گفتگو در باره‌ی کتاب می‌پردازند. همچنین اعضای باشگاه می‌توانند دیدگاه خود را در باره‌ی هر کتاب در سایت باشگاه بنویسند.

تلاش می‌شود که در هر جلسه، از نویسندگان، مترجمان و افراد صاحب‌نظر برای سخنرانی در باره‌ی کتاب ماه، دعوت به عمل آید.