مرام‌نامه‌ی باشگاه

هدف اصلی باشگاه کتاب‌خوانی، ارج نهادن به کتاب و کتاب‌خوانی و گفتگو درباره‌ی آن‌چه می‌خوانیم و می‌فهمیم است. متعهد می‌شویم که فضایی صمیمی، دوستانه، امن و دلپذیر برای همه، بی توجه به جنسیت، باورهای شخصی، قومیت، موقعیت اجتماعی و سطح تحصیلات فراهم کنیم. ما اعضای باشگاه کتاب‌خوانی خانه‌ی دوست، متعهد به رعایت آداب زیر هستیم:

۱- حفظ حرمت و رعایت حقوق همه‌ی اعضای باشگاه را اصل اساسی حضور در باشگاه می‌دانم.

۲- در سخنان و نوشته‌هایم به همه‌ی انسان‌ها از هر قوم و زبان و جنسیت و اندیشه‌ای احترام می‌گذارم.

۳- از بیان و نوشتن هر گونه مطلب تحقیرآمیز، تبعیض‌آمیز و آزاردهنده پرهیز می‌کنم.

۴- در بیان نظرات و نقدهایم منصفانه عمل می‌کنم و نسبت به نویسندگان و مترجمان کتاب‌ها نهایت احترام و ادب را به جا می‌آورم.

۵- از هرگونه بحث و جدل و موضع‌گیری جنجالی نسبت به اشخاص دوری می‌کنم.

۶- کتاب‌خوانی را به عنوان یک ارزش به دیگران توصیه می‌کنم.

از همه‌ی اعضای باشگاه انتظار داریم این مرام‌نامه را رعایت کنند و کمک کنند که همواره روح این مرام‌نامه در باشگاه حاکم باشد و در صورت مشاهده‌ی هرگونه مغایرتی، مدیریت باشگاه را از آن آگاه کنند.