دکتر نون

دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد

نام کتاب: دکتر نون زنش را بیش‌تر از مصدق دوست دارد                  نویسنده: شهرام رحیمیان                 انتشارات: نیلوفر
تاریخ برگزاری جلسه: چهارشنبه ۲۷ دی ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

سخنران این نشست: خانم دکتر فاطمه جمشیدی

در باره‌ی کتاب:

“دکتر نون زنش را بیش‌تر از مصدق دوست دارد” رمانی است به قلم شهرام رحیمیان، که با تلفیق واقعیت‌های تاریخی و شخصیت‌های خیالی حوادث و رویدادهای مهم تاریخی را از منظر و زاویه‌ی دیگری پیش روی ما می‌گذارد. نویسنده با استفاده از سبک جریان سیال ذهن علاوه بر حوادث ظاهری، تاثیرات روانی و درونی این حوادث و پیروزی‌ها و شکست‌ها را نیز برجسته می‌کند. دکتر نون که به عنوان معاون دکتر مصدق، در جریان نخست وزیر شدن مصدق نقش پررنگی ایفا کرده است، در میان مردم نیز از شهرت و محبوبیتی برخوردار می‌شود. تا این که در جریان کودتا دستگیر می‌شود و تحت شکنجه‌های فراوان مجبور به انتخاب می‌شود، انتخاب بین عشق یا دکتر مصدق…
نویسنده با هوشمندی زمان را به هم می‌ریزد و زاویه دید را عوض می‌کند تا حالت ذهنی و سرگشتگی دکتر نون را ملموس تر کند، و در این راه نیز موفق می‌شود رمانی یکپارچه ، جذاب و پرکشش خلق کند.

 

فایل صوتی کتاب در لینک زیر قابل دسترسی است.

لینک فایل صوتی کتاب 

در لینک‌های زیر، مقالات و مطالبی در مورد این کتاب نوشته شده است.

 لینک ۱               لینک۲                  لینک ۳                    لینک ۴                    لینک ۵

 

 

دیدگاهتان را بنویسید