چگونه فیلسوف شدم؟

چگونه فیلسوف شدم

نام کتاب:چگونه فیلسوف شدم؟                  نویسنده: کالین مک گین             مترجم: عرفان ثابتی                   انتشارات: ققنوس

تاریخ برگزاری جلسه: چهارشنبه ۲۹ شهریور ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

لینک برگزاری جلسه: 

در باره‌ی کتاب:

نویسنده کتاب‌ هدف‌ این‌ کتاب‌ را تبیین‌ فلسفه‌ به‌ شیوه‌ای‌ قابل‌ فهم‌ و جذاب‌ می‌داند. او می‌پرسد: بهترین‌ راه‌ انجام‌ دادن‌ این‌ کار چیست‌؟ وی‌ در پاسخ‌ به‌ پرسش‌ اولیه‌ خود می‌گوید: پس‌ از آزمودن‌ شماری‌ از طرح‌ها برای‌ چنین‌ کتابی‌، ناگهان‌ قالب‌ حسب‌ حال‌، به‌ فکرم‌ خطور کرد. قالب‌های‌ رسمی‌تر ناگزیر زیادی‌ شبیه‌ کتاب‌ درسی‌ می‌شدند، و هرچند این‌ کتاب‌ها جای‌ خود را دارند، نمی‌خواستم‌ کتابم‌ یادآور کتاب‌ قرائت‌ مدرسه‌ باشد.

فهمیدم‌ چیزی‌ که‌ کم‌ داریم‌ تلقی‌ فلسفه‌ همچون‌ موضوعی‌ زیسته‌ شده‌ است‌.» در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است: «کالین مک‌گین در این حسب حال خواندنی مخاطبش را با مسائل مهم فلسفه معاصر در قالب توضیح سوانح فکری یک فیلسوف آشنا می‌سازد. حاصل کار خودنگاره متفکری است جستجوگر که از بطن جریان‌های فلسفی امروز سخن می‌گوید و در عین حال به موضوعات بین رشته‌ای و عرصه‌هایی چون ادبیات هم بی‌علاقه نیست. 

 

دیدگاهتان را بنویسید