هنر دقیق خواندن

هنر دقیق خواندن

 

Dr. Linda Elder is an educational psychologist and a prominent authority on critical thinking. She is President of the Foundation for Critical Thinking and Executive Director of the Center for Critical Thinking.

پیام دکتر لیندا الدر به باشگاه کتاب‌خوانی خانه‌ی دوست

We are delighted that you are taking time to learn the tools of critical thinking that, if you take seriously, can vastly improve your perspective and outlook on both yourself and the world around you. Take the time to work slowly through each idea, and work them into your thinking until you have command of them. We reach out to you as a community of scholars advancing and cultivating fairminded critical thinking in yourself and through your interactions with others. We hope you can join our community:  https://www.criticalthinkingcommunity.org  

All Best,

Linda Elder

از این که وقت‌تان را به یادگیری تفکر انتقادی اختصاص داده‌اید، بسیار خوشحالیم. اگر این کار را با جدیت پی بگیرید، می‌توانید نگاه (بینش یا جهان‌بینی) و دیدگاه‌تان را به طور گسترده‌ای نسبت به خود و دنیای‌ اطراف‌تان بهبود ببخشید. به خودتان فرصت دهید تا به آرامی به هر ایده‌ بپردازید و آن را در تفکرتان به کار بگیرید تا آن‌جا که بر آن مسلط شوید و ملکه‌ی ذهن‌تان شود. ما به عنوان جمعی از متفکرین در کنار شما هستیم که تفکر انتقادی منصفانه را در شما و از طریق تعامل‌تان با دیگران گسترش دهیم و پیش ببریم. امیدواریم که شما نیز به این اجتماع بپیوندید:        https://www.criticalthinkingcommunity.org
با آرزوی بهترین‌ها
لیندا الدر


نام کتاب: هنر دقیق خواندن                  نویسنده: لیندا الدر، ریچارد پاول             مترجم: پیام یزدانی                   انتشارات: اختران

تاریخ برگزاری جلسه: چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

لینک برگزاری جلسه: 

در باره‌ی کتاب:

کتاب هنر دقیق خواندن یکی از مجموعه کتاب‌های ریچارد پل و لیندا الدر، مؤسسان بنیاد تفکر انتقادی است.

در این کتاب نویسندگان تلاش می کنند که شیوه‌ای را مبتنی بر اصول تفکر انتقادی برای درست خواندن و عمیق خواندن تبیین کنند.

پیش فرض کتاب این است که اگر بتوانیم یک پاراگراف را خوب بخوانیم، یک فصل را خوب خواهیم خواند و در نهایت یک کتاب را خوب خواهیم خواند.

نویسندگان معتقدند که یک فرد اهل مطالعه باری به هر جهت نمی خواند بلکه خواندنِ او هدفمند است. و هدف او نه تنها تعیین کننده‌ی نوع متنی که می خواند بلکه شیوه‌ی خواندن او را هم تعیین می کند.

کتاب از دو بخش تشکیل شده است. بخش نظری و بخش عملی. در بخش نخست مبانی نظری دیدگاه خود را برای مطالعه‌ی دقیق بیان می کنند و در بخش دوم با ارائه‌ی متون مختلف و بازنویسی هر پاراگراف با بیانی دیگر کمک می کند که خواننده در عمل شیوه‌ی دقیق‌خوانی را به کار بگیرد.

به طور کلی خواند می تواند برای یکی از مقاصد زیر باشد:

۱- لذت صِرف (مهارت خاصی لازم ندارد)

۲- درک اجمالی (گزیده‌خوانی)

۳- کسب اطلاعات فنی (مستلزم مهارت در گزیده‌خوانی است)

۴- ورود به یک جهان بینی جدید و شناخت آن (مستلزم مهارت در دقیق‌خوانی است)

۵- یادگیری یک رشته‌ی جدید (مستلزم مهارت در دقیق‌خوانی است)

خواننده‌ی اندیشمند یک متن درسی را در مقایسه با مطلبی که در روزنامه آمده با ذهنیتی متفاوت می‌خواند.

خواننده‌ی اندیشمند در پی معناهاست. از یک پاراگراف به پاراگراف دیگر مطالب را بررسی می کند. بین تفکر خودش و تفکر نویسنده مرز روشنی می‌کشد. هدفمند است. منسجم است، بنابر این ایده‌های مطرح شده در متن را به ایده‌هایی که خود از پیش بر آن‌ها اشراف دارد، ربط می دهد. نقادانه می‌اندیشد. بنابر این متن را مدام از لحاظِ وضوح، درستی، دقت، ربط و مناسبت داشتن، عنق، وسعت نظر، منطقی بودن، اهمیت و انصاف ارزیابی می‌کند. پذیرای دیدگاه‌های تازه است و برای حرف‌های نو ارزش قائل است و از آن‌چه می خواند، می‌آموزد.

نویسندگان معتقدند برای دقیق خواندن و درک بهتر و اصولی آن‌چه می‌خوانیم باید با هشت مؤلفه‌ی تفکر آشنا باشیم:

۱. تفکر هدفی دارد

۲. پرسش‌هایی را برمی‌انگیزد

۳. اطلاعاتی را به کار می‌گیرد

۴. استنتاج‌هایی می‌کند

۵. از مفاهیم استفاده می‌کند

۶. مفروضاتی دارد

۷. استلزاماتی پدید می‌آورد

دیدگاهی را اختیار می‌کند

نویسندگان پنج مرحله‌ی دقیق خواندن را به شرح زیر مطرح می کنند:

مرحله‌ی اول: نقل به معنا کردن جمله به جمله‌ی متن

مرحله‌ی دوم: واضح‌سازی تز مطرح شده در پاراگراف

مرحله‌ی سوم: واکاوی منطق متن

مرحله‌ی چهارم: ارزیابی منطق متن

مرحله‌ی پنجم: اندیشیدن از منظر نویسنده

در بخش دوم کتاب، متونی انتخاب شده است و از خواننده می‌خواهد که هر پاراگراف را به زبان خود نقل به معنا کند. این کار تمرین خوبی برای کمک به خواندن دقیق متن و بررسی مراحل پنج‌گانه‌ی فوق است.

دیدگاهتان را بنویسید

این پست دارای یک نظر است

  1. این کتاب را به تمام کسانی که می‌خواهند هدفمند کتاب بخوانند و درکنار لذت بردن از کتاب،درک بهتری از جهان هستی داشته باشند پیشنهاد می‌کنیم.
    “امیدوارم همیشه درحال آموختن باشیم”