مبانی استدلال اخلاقی

مبانی استدلال اخلاقی

نام کتاب: استدلال اخلاقی             نویسنده: لیندا الدر، ریچارد پل             مترجم: پیام یزدانی                   انتشارات: اختران

تاریخ برگزاری جلسه: چهارشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

لینک برگزاری جلسه:

در باره‌ی کتاب:

کتاب« آشنایی با مبانی استدلال اخلاقی» (براساس مفاهیم و اصول تفکر انتقادی) همان طور که از عنوان آن مشخص است، راجع به نوعی استدلال مفهوم پردازی می کند که با اخلاقیات عجین است. فهرست مطالب این کتاب، عناوین مهمی را مطرح می کند که در زیر نگاهی به آنها خواهیم انداخت:
عملکرد اخلاق – و مانع اصلی آن
استدلال اخلاقی
– عناصر استدلال اخلاقی
-راهنمای استدلال اخلاقی
– اهمیت حقایق و دیدگاه ها
– استانداردهای فکری برای ارزیابی استدلال اخلاقی
– توانایی های استدلال اخلاقی
– صفات اخلاقی اساسی
– نتیجه گیری
– ضمیمه ها: واژه نامه مفاهیم اخلاقی

دیدگاهتان را بنویسید

این پست دارای یک نظر است

  1. خلاصه ای از روش ها و آداب گفتگو و بحث و استدلال برای همه،و بسیارکاربردی در زندگی،…درضمن قابلیت تدریس درکنار بسیاری از کتابهای درسی را نیز دارد…
    “امیدوارم همیشه درحال آموختن باشیم”