هنر پرسش‌گری سقراطی

You are currently viewing هنر پرسش‌گری سقراطی

نام کتاب:هنر پرسش‌گری سقراطی                  نویسنده: لیندا الدر، ریچارد پل             مترجم: پیام یزدانی                   انتشارات: اختران

تاریخ برگزاری جلسه: چهارشنبه ۲۵ آبان ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

لینک برگزاری جلسه:

در باره‌ی کتاب:

جوهر مفاهیم و ابزارهای تفکر انتقادی در یک کتاب راهنمای کوچک تحت عنوان «آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی» گرداوری شده اند. این یک مکمل تفکر انتقادی برای هر فرد است. کیفیت زندگی ما و آنچه که تولید می کنیم دقیقا به کیفیت اندیشه ما بستگی دارد. تفکر نامناسب ، هم از نظر مالی و هم از نظر کیفیت زندگی هزینه بر است. با این حال ، تعالی در فکر باید به طور سیستماتیک پرورش یابد. تفکر انتقادی هنر تجزیه و تحلیل و ارزیابی تفکر با هدف بهبود آن است. تفکر انتقادی ، تفکر خود هدایت شونده ، خود نظم پذیر ، نظارت شده بر خود و خود اصلاح کننده است. این به استانداردهای دقیق و عالی و فرمان آگاهانه در مورد استفاده از آنها نیاز دارد. این مستلزم برقراری ارتباط موثر و توانایی حل مسئله و تعهدی برای غلبه بر خودمحوری و جامعه گرایی بومی ما است. این کتاب راهنمای کوچک بر اصل مفاهیم تفکر انتقادی و ابزار های آن متمرکز است. دانشکده ها می تواند از آن برای طراحی دستورالعمل ها ، تکالیف و آزمون ها در هر موضوعی استفاده کند. دانش آموزان و دانشجویان می توانند از آن برای بهبود یادگیری خود در هر زمینه محتوایی استفاده کنند. مهارت های عمومی آن برای همه افراد قابل استفاده است. نویسندگان این کتاب تلاش می کنند به سبک سقراط اطلاعات کلیشه شده ، نتیجه گیری ها و دیدگاه های عوامانه را زیر سوال برند. آنها سعی می کنند واضح ، دقیق و مرتبط باشند. آنها این مهارت ها را در خواندن و نوشتن و همچنین در صحبت کردن و گوش دادن به کار می گیرند و آنها را در تاریخ ، علوم ، ریاضیات ، فلسفه و هنر به کار می گیرند. و همچنین در زندگی شغلی و شخصی.

دیدگاهتان را بنویسید

این پست دارای یک نظر است

  1. اگربخواهم برای بهترین دوستان محصل و یا دانشجو و یا دوستانی که در حوزه آموزش فعال هستند هدیه ای ماندگار وکاربردی تهیه کنم،مجموعه کتابهای “تفکرنقاد” از انتشارات اختران را در انتخابهایم قرار می دهم،خصوصا سبک نگارش خانم لیندا الدر و آقای ریچاردپل در این تصمیم بی تاثیر نخواهد بود.
    “امیدوارم همیشه درحال آموختن باشیم”