کروکودیل نفسش را حبس می‌کند

کروکودیل نفسش را حبس می‌کند

نام کتاب: کروکودیل نفسش را حبس می‌کند    نویسنده: آدریان وولفسون            مترجم: نسرین صابری                    انتشارات: حریر

تاریخ برگزاری جلسه: چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

در باره ی کتاب:

کتاب درباره‌ی نقش و میزان تأثیرگذاری ژن‌ها در حیات انسان نوشته شده است. از این رو نویسنده در کتاب به منظور ترسیم خطوط کلی آیندة احتمالی حیات، سفری را آغاز می‌کند که مخاطب را به حدود سه الی هشت میلیارد سال پیش و به منشأ حیات در روی زمین می‌برد. وی در این روایت روایی مخاطب را با این تشبیه آشنا می‌کند که می‌توان به موجودات زنده چون «کیتی از ژن‌ها نگاه کرد که از نظر مفهوم بی‌شباهت به کیت‌های مدلی که در اسباب بازی فروش‌ها دیده می‌شوند، نیستند.» در این مسیر نویسنده از کیت اطلاعاتی مستقل از محیط صحبت می‌کند و با ترسیم فرآیندهای حیات با انطباق بر فضای احتمالات ریاضی از «الگوی مولکولی غیر پروتئینی» دیگری سخن می‌گوید که ممکن است فرآیند منطقی حیات را شکل دهد. هدف نویسنده از این نوشتار آشنایی مخاطبان با منشأ، ساختار و آیندة حیات بوده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید